Kokemuksia.fi kertoo puolueettomasti yritysten asiakkaiden palvelukokemukset. Lue lisää.

TÄMÄN ASIAKASKOKEMUKSEN ON TUOTTANUT PUOLUEETTOMASTI SUOMEN ASIAKASKOKEMUKSET OY.

Lue lisää

DomaCare sujuvoittaa ja nopeuttaa Coronaria Hoivan toimintaa

Terveydenhuoltoalan yhtiö Coronaria Hoiva Oy:llä on käytössään DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmä. Näppäräkäyttöinen ja käyttäjälähtöisesti suunniteltu järjestelmä on iso osa Coronaria Hoivan työntekijöiden arkea tuoden hoitajille lisää välitöntä asiakastyöaikaa. Asiakastyöajan lisäämisen lisäksi DomaCare tuo myös kustannussäästöjä.

Coronaria Hoiva on suomalainen terveydenhuoltoalan yhtiö, joka toimii valtakunnallisesti eri puolilla Suomea. Coronaria Hoivan palveluihin kuuluvat erilaiset hoiva- ja terveyspalvelut, ja se on kuuden Suomen suurimman yksityisen toimijan joukossa.

– Hoivapalvelumme käsittävät ikäihmisten tehostetun sekä tavallisen palveluasumisen, tukiasumisen ja kotihoidon palvelut. Lisäksi meillä on asumispalveluita myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille. Oulussa meillä on Kotisairaala-toimintaa, kertoo Coronaria Hoivan palvelujohtaja Katriina Niemelä.

“Järjestelmä on erittäin hyvä ja toimiva. Aiempiin kokemuksiini verrattuna DomaCare on myös näppäräkäyttöinen.”

Käyttäjälähtöinen suunnittelu näkyy helppoutena ja joustavuutena

Coronaria Hoivalla on käytössään Invianin DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto tapahtui loppuvuodesta 2015, kun DomaCare valikoitui yhtiön uudeksi potilastietojärjestelmäksi. Sen jälkeen on DomaCarea ja sen eri ominaisuuksia räätälöity entistä paremmin Coronaria Hoivan tarpeisiin sopivaksi.

– Verrattuna aiemmin käyttämiini potilastietojärjestelmiin, nousee DomaCaressa esille käyttäjälähtöisyys. Käyttäjälähtöisyys näkyy ominaisuuksissa, kun puhutaan perustoiminnoista ja järjestelmän käytettävyydestä, helppoudesta sekä joustavuudesta, Niemelä kuvailee.

– Yksi DomaCaren valintaperusteista oli se, että siihen on suoraan integroitu RAI-toimintakykyarviot, kertoo Coronaria Hoivan palvelupäällikkö ja Domacaren pääkäyttäjä Päivi Hintsala.

Mobiilijärjestelmä lisää välitöntä asiakastyöaikaa

DomaCarella on merkittävä rooli jokaisen Coronaria Hoivan hoitajan työpäivässä ja arjessa. Toiminnanohjausjärjestelmän kautta tehdään päivittäiset kirjaamiset ja nähdään muun muassa kalenterit, lähetteet, lääkelistat sekä e-reseptit. Iso osa järjestelmän päivittäisestä käytöstä tapahtuu mobiilisti hoitajien työn ohessa.

– Johtamisen näkökulmasta mobiilijärjestelmän käyttöönoton tavoite oli se, että sillä saataisiin lisättyä välitöntä asiakastyöaikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hoitajat eivät istu kansliassa kirjaamassa, vaan tekevät kirjaukset asiakkaan luona. Tällöin myös asiakkaan ääni saadaan arjessa paremmin kuuluviin, Niemelä painottaa.

– Voimme esimerkiksi kysyä asiakkaalta, miten hän kokee tämän päivän menneen ja kuinka tiettyihin tavoitteisiin on päästy. Olemme ajatelleet DomaCaren ja mobiilijärjestelmän käytön niin, että se on meillä oikeasti arjessa mukana, Hintsala jatkaa.

”Järjestelmä on erittäin hyvä ja toimiva”

Yksi iso ja Coronaria Hoivalle tärkeä osa järjestelmää on myös laskutus. Laskutukseen kuuluvat tiedot kirjautuvat suoraan asiakkaan laskulle järjestelmän käytön yhteydessä. Kokonaisuutena DomaCare hoitaa siis koko prosessin toiminnot tehden toiminnasta sujuvampaa ja nopeampaa, mikä tuo puolestaan kustannussäästöjä.

– Järjestelmä on erittäin hyvä ja toimiva. Aiempiin kokemuksiini verrattuna DomaCare on myös näppäräkäyttöinen, Hintsala kuvailee.

– Invian on yrityksenä mielestäni hyvin innovatiivinen, joustava ja kehittymishaluinen. He hakevat aina sitä parasta ratkaisua ja pyrkivät kehittämään järjestelmää. DomaCare yhdistettynä RAI:hin, mobiilikirjaamiseen ja kehitteillä olevaan hoitosuunnitelmaan tekee tietojärjestelmästä valtakunnallisen edelläkävijän, Niemelä summaa.

DomaCare on helppokäyttöinen ja markkinoiden monipuolisin toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu hoiva-alan erityisominaisuudet huomioonottaen yhteistyössä yrityksen omien asiakkaiden kanssa. Oululaisen Invian Oy:n kehittämä DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmä sai alkunsa vuonna 2005, jonka jälkeen se on saavuttanut vahvan aseman osana suomalaista sosiaali- ja hoitoalaa.
Katso yrityksen tiedot

Lähetä viesti

Saitko hyvää palvelua?
Kerro se meille.

Ilmianna yritys, josta sinulla on hyviä kokemuksia

Kiitos viestistasi!
Palaamme assian mahdollisimman pian.

Tilaa uudet kokemukset sähköpostiisi