Kokemuksia.fi kertoo puolueettomasti yritysten asiakkaiden palvelukokemukset. Lue lisää.

TÄMÄN ASIAKASKOKEMUKSEN ON TUOTTANUT PUOLUEETTOMASTI KOKEMUKSIA.FI

Lue lisää

“KATIn palveluissa tärkeintä ovat laatu ja luotettavuus”

Magnus Minerals on suomalainen malminetsintäyhtiö. Kaksi yhtiölle tärkeintä asiaa timanttikairauksia tehdessä ovat KATIn työn laatu ja luotettavuus. Myös ympäristö on huomioitava parhaalla mahdollisella tavalla. KATIn suljetulla kierrolla luontoon jäävä jälki pystytään minimoimaan.

Magnus Minerals on suomalainen malminetsintäyhtiö, joka on perustettu vuonna 2008. Erilaisia etsintäkohteita ovat perusmetalleista nikkeli, kupari, platinaryhmän metallit, kulta ja vanadiini.

– Olemme yksityinen suomalainen yhtiö, jolla on tällä hetkellä noin 30 osakkeenomistajaa. Olemme kasvaneet vahvasti parina viime vuonna, summaa malminetsintäpäällikkö ja geologi Juho Haverinen.

– Aloitimme nikkelinetsinnän täysipainoisesti vuonna 2013. Kartoitimme siinä vaiheessa kairauskalustoa ja kävimme läpi erilaisia suomalaisia urakoitsijoita. Tiesimme jo silloin, että KATI on näistä toimijoista se kärki. Heidän valintansa oli oikeastaan hyvin luonnollinen, sillä Suomi on urakoitsijoiden suhteen aika rajallinen maa. Kairauskalustoa ei todellakaan ole täällä liikaa, mutta se on sitäkin parempaa, Haverinen muistelee.

KATI pystyy viemään projektit läpi itsenäisesti

“KATIn palveluissa tärkeintä ovat laatu ja luotettavuus.”

Projekteista puhuttaessa ekonomiseen esiintymään johtavan projektin osumatodennäköisyys on noin yksi tuhannesta. Timanttikairaus on ainoa tapa tehdä kallioperästä johtopäätöksiä. Sen avulla voidaan kertoa, onko kivessä potentiaalia vai ei.

– Timanttikairaus on etsinnöissä niin sanotusti se rahallisesti kallein vaihe. Se on se vaihe, jossa KATI tulee mukaan. Tämä vaihe on meille yhtiönä se, jossa olemme koko ajan tuntosarvet pystyssä ja joka täytyy hoitaa huolella. KATIn palveluissa tärkeintä ovat laatu ja luotettavuus, Haverinen painottaa.

– Jos ajatellaan laatua, niin yksilötasolla se tarkoittaa minulle sitä, että näyte on hyvä. Kairattava kivinäyte on minulle geologina kaikki kaikessa. Luotettavuus syntyy puolestaan siitä, että pystymme luottamaan yhteistyökumppanin kykyyn hoitaa projektit maastossa itsenäisesti, Haverinen jatkaa.

Aktiivinen ja avoin keskustelu mahdollistaa kehityksen

Yksi Magnus Mineralsin ja KATIn yhteisistä kohteista on parhaillaan Keski-Lapissa tehtävä malminetsintä. Haverinen on projektin vetovastuussa, ja projektialueelta etsitään nikkeliä. Projektialueelta on matkaa Haverisen ja hänen tiiminsä työpisteelle lähemmäs 100 kilometriä. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät he voi olla alueella jatkuvasti valvomassa työskentelyä. Silloin juuri luottamus on avainasemassa.

– Keskustelemme KATIn kanssa aina aktiivisesti siitä, jos jotain kehitettävää ilmenee. Vuorovaikutus tapahtuu avoimesti molempiiin suuntiin, Haverinen toteaa.

Suljettu kierto minimoi ympäristövaikutukset

Laadun ja luotettavuuden lisäksi Magnus Minerals arvostaa erityisesti sitä, miten KATI huomioi toiminnassaan ympäristön.

– KATIn toiminnassa otetaan hyvin huomioon myös ympäristönäkökulmat. Yksi tärkeä tekijä meille on suljettu kierto. Kairaussoija otetaan talteen ja käytetty vesi voidaan puhdistaa sekä kierrättää. Ideana on minimoida käytetyn veden osuus. KATIn järjestelmällä olemme pystyneet vähentämään sisään otetun veden määrää jopa 95 %. Se on valtava ero edelliseen, Haverinen summaa.

– KATI on mielestämme luotettava, helposti lähestyttävä ja ymmärrettävästi myös hyvin haluttu yhteistyökumppani muidenkin toimijoiden puolesta. Siinä on paljon hyviä, positiivisia mielikuvia, Haverinen kiteyttää.

Kati Oy:n palveluihin kuuluvat muun muassa timanttikairaus, kairareikien mittaukset, kenttätutkimus ja muut kenttäpalvelut sekä kairausnäytteiden jatkokäsittely. Kati toimii niin malminetsintähankkeissa, teollisuuden energiahankkeissa kuin infrastruktuurin rakennushankkeissa.
Katso yrityksen tiedot

Lähetä viesti

    Saitko hyvää palvelua?
    Kerro se meille.

    Ilmianna yritys, josta sinulla on hyviä kokemuksia

    Kiitos viestistasi!
    Palaamme assian mahdollisimman pian.